Prehlásenie o spracovaní osobných údajov

Súhlas s použitím osobných údajov všetkých tanečníkov danej skupiny

 

Občianske združenie SHOWTIME DANCE, K. Marxa 22, 934 01 Levice, ako správca osobných údajov, týmto informuje o spôsobe a rozsahu spracovania osobných údajov s ohľadom na Všeobecné nariadenie EÚ o ochrane osobných údajov /ďalej len „GDPR“/.

Osobné údaje spracovávame v nasledovnom rozsahu:

identifikačné údaje: meno a priezvisko tanečníka, dátum narodenia

identifikačné údaje: meno a priezvisko vedúceho tanečnej skupiny, kontaktné údaje ako telefón, e-mail, bydlisko

 

Osobné údaje zhromažďujeme a spracovávame ich za stanoveným účelom a využívame ich výlučne na:

informovanie ohľadne nadchádzajúcich udalostí

účely registrácie do tanečnej súťaže

komunikáciu.

 

Tento súhlas možno kedykoľvek odvolať písomnou formou zaslaním na adresu:

SHOWTIME DANCE, K. Marxa 22, 934 01 LEVICE, IČO: 51925168